مراحل رشد ارتباطی در کودکان  سه دسته است:
۱٫ Prelocutionar2.illucotionary
۳٫locutionary

در اولین مرحله رشد ارتباطی در کودکان ممکن است ارتباط داشته باشد اما قصد و هدف خاصی نباشد به طور مثال کودک وسیله ای را بخواهد اما دور از دسترس او باشد و تقلا کند و مادر شی رابه او بدهد در اینجا ارتباط برقرار شده و بر روی فرد دیگر نیز اثر گذاشته اما کسی که این ارتباط را برقرار کرده هدفی خاصی نداشته است.
دومین مرحله که شروع ان را از ۱۰ ماهگیتخمین زده اند به این شکل هست که کودک کم کم متوجه این ارتباط میشه و حالا با هدف به ارتباط می پردازه که به دو صورت هست: ۱٫ protoimprative
ویا ۲٫protodeclarative
۱-شکل ارتباط به صورت دستور هست به طوری که کودک به مادرش دستور میده شی را بهش بده
۲- حالت خبری داره یعنی اینکه کودک به شی اشاره می کنه و صدا تولید می کنه که فقط می خواد توجه مادر را به اون شی یا به خودش
جلب کند
این مرحله همراه باjoint_attention است.
مرحله سوم شروع مرحله زبانی هست که معمولا با شروع کلمات آغاز میشود اما گاهی ممکن است کلمات اولیه به صورت referentialy نباشند و به صورت idiosyncratic باشند پس با وجود کلمه هنوز فاز locutionary آغاز نشده.
idiosyncratic
مثل وقتی که کودک از یک کلمه برای چند کاربرد استفاده می کند.
referentialy
زمانی که کودک به صورت منحصر به فرد از کلمات استفاده میکند.

رشد ارتباطی در کودکان کلیه این مراحل برای شروع گفتار کودک لازم است. اگر به هردلیل کودک یکی از این مراحل را طی نکند یا در یک مرحله متوقف شود گفتاردرمانی مورد نیاز است که با توجه به ارزیابی دقیق وضعیت کودک درمان از همان مرحله اغاز شود.

‫0/5 ‫(0 نظر)