آدرس : گفتاردرمانی در کرج: کرج سه راه گوهردشت ولیعصر۴ پلاک۲۲ واحد۵ گفتار درمانی پویش

تلفن : ۰۲۶۳۲۷۰۸۲۹۸