عوارض کرونا در حافظه

بیماری ویروسی کرونا بیماری جدید است .گفتاردرمانی در کرج.که با وجود همه مراقبتها عده زیادی به ان مبتلا شده و تا مدتی با عوارض ان درگیر هستند. گفتاردرمانی در کرج. مطالعات نشان داده در ۵تا ۲۵ درصد افراد مبتلا بعضی ادامه مطلب