نقش تقلید در شکل گیری گفتار

چرا در گفتاردرمانی تقلید کردن مهم است؟ شاید اصرار گفتاردرمان گر برای شروع دوره درمان کودکتان با تمریناتی برای تقلید کردن بوده و برای شما تعجب اور است. در زیر مختصری در مورد علت این موضوع توضیح می دهیم: تقلید ادامه مطلب

توصیه های کاربردی در تعطیلات

برای استفاده پربار از تعتعطیلات لطفا موارد زیر را در نظر داشته باید: در کودکانی که به هم ریختگی حسی دارند جهت جلوگیری از اشفتگی از رفتن به محیطهای پر سروصدا خودداری کنید یا از قبل کودک را اماده کنید ادامه مطلب

چند نکته در ارتباط با کودکان

۱٫ گفتارکودکانه کلمات اشتباه گفتاری کودک را تکرار نکنید. این موضوع نباید با کاربرد گفتار مادرانه اشتباه گرفته شود زیرا گفتارمادرانه به رشد و تکامل زبان در کودک کمک می کند. ۲٫ گفتار تلگرافی گفتار تلگرافی خالی از کلمات گرامری ادامه مطلب