نکاتی درتعامل معلمین گرامی و کودکان دارای لکنت

۱-خودداری از نصیحت هایی مانند”آرا متر صحبت کن” یا “آرام باش”. ۲٫ عدم تکمیل جملات کودکو یا اجتناب از به جای او حرف زدن. ۳٫از بقیه ددانش اموزان بخواهید ارامش کلاس را حفظ کنند.همه کودکان – بویژه آنان که لکنت ادامه مطلب

نگاهی بر عوامل اساسی و ایجاد کننده لکنت

 بروز لکنت در بسیاری از افراد پایه و اساس ژنتیکی دارد. با این حال مطالعات دوقلوها و تصدیقی برای بروز لکنت تعامل بین ژن ها و عوامل محیطی را تایید می کند.  مطالعات اخیر برخی از ژن های مرتبط با ادامه مطلب

چند نکته در ارتباط با کودکان

۱٫ گفتارکودکانه کلمات اشتباه گفتاری کودک را تکرار نکنید. این موضوع نباید با کاربرد گفتار مادرانه اشتباه گرفته شود زیرا گفتارمادرانه به رشد و تکامل زبان در کودک کمک می کند. ۲٫ گفتار تلگرافی گفتار تلگرافی خالی از کلمات گرامری ادامه مطلب