نقش تقلید در شکل گیری گفتار

چرا در گفتاردرمانی تقلید کردن مهم است؟ شاید اصرار گفتاردرمان گر برای شروع دوره درمان کودکتان با تمریناتی برای تقلید کردن بوده و برای شما تعجب اور است. در زیر مختصری در مورد علت این موضوع توضیح می دهیم: تقلید ادامه مطلب

توصیه های کاربردی در تعطیلات

برای استفاده پربار از تعتعطیلات لطفا موارد زیر را در نظر داشته باید: در کودکانی که به هم ریختگی حسی دارند جهت جلوگیری از اشفتگی از رفتن به محیطهای پر سروصدا خودداری کنید یا از قبل کودک را اماده کنید ادامه مطلب